Dyktige finans- og økonomi konsulenter – Klare til å hjelpe bedriften din! 

Les Bakgrunn

Mange bedrifter rammes av nedstengingen av samfunnet i kjølvannet av koronaviruset. Bedrifter opplever pålegg om stans, redusert produksjonskapasitet grunnet smitte eller karantene, eller at kundene uteblir. Inntektene forsvinner og likviditeten rammes hardt. De aller fleste blir berørt på flere ulike måter, og det vil prege oss i lang tid fremover før vi kommer tilbake til normalsitusjoen.

I Norge er vi heldige. Det er i utgangspunktet gode ordninger for de ansatte som blir syke eller mister jobben, og myndighetene har vedtatt krisetiltak for både ansatte og bedrifter som skal gjøre overgangen til krisetilstander noe bedre.

Når det gjelder bedriftenes likviditet har det frem til nå vært begrensede ordninger. Lørdag 21. mars 2020 ble imidlertid Regjeringens første tiltakspakke hastebehandlet og vedtatt i Stortinget. I tillegg til reduksjon og utsettelser av merverdiavgift, stiller staten blant annet opp med en ny garantiordning. Etter en endring den 2. april 2020 gjelder garantiordningen nå alle bedrifter – små som store. De største foretakene har videre mulighet til å få tilført likviditet gjennom statens oppkjøp i obligasjonsmarkedet, og flybransjen har fått sin egen pakke.

Videre presenterte Regjeringen den 27. mars 2020 hovedpunktene i forslag til ny krisepakke til næringslivet på kr 20 milliarder per måned. Detaljene var klare 2. april 2020 og hastebehandlet av Stortinget 7. april 2020. Ordningen innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene til bedrifter som på grunn av koronaviruset og iverksatte smitteverntiltak har vesentlig nedgang i omsetningen. I tillegg er det vedtatt ulike støtteordninger til gründerbedrifter.

Likviditetssituasjonen er den meste prekære faktoren for alle bedrifter som blir berørt av dette. Derfor kommer alle tiltakene som er iverksatt av Regjeringen med alt fra endring i permitteringsregler til kontantstøtte. Å unngå insolvens og konkurs er derfor også prioritet nummer en for alle bedrifter. Mye ressurser settes nå inn på å få overblikk over situasjonen på kort- og mellomlang sikt. For mange bedrifter er det helt nødvendig og se enda lenger frem.

Mange er dessverre hardt rammet og det blir krevende å klare å håndtere krisen effektivt, samtidig som man skal ha kapasitet til daglig drift.

Våre konsulenter er i full gang med å bistå kunder. Under følger eksempler på oppgaver vi bidrar med og kan bidra dere med:

Likviditetsstyring

 • Utarbeide prognoser og scenarioer for likviditets- og driftsstyring
 • Utvikle dynamiske ukentlige kontantstrømprognoser
 • Systematisere oversikter over sentrale avtaler, forpliktelser og forfallstidspunkter
 • Utarbeide oversikt over viktige og mindre viktige leverandører, kritiske betalinger for å sikre driftskontinuitet

 

Identifisere kostnadsreduserende tiltak

 • Identifisere muligheter for reduksjon av driftskostnader
 • Kansellering av innkjøpsordre
 • Re-forhandling av (leie)avtaler

 

Statlige støtteordninger mm.

 • Utarbeidelse av kompensasjonssøknader
 • Forberedelser til søknad om statsgaranterte lån for små og mellomstore bedrifter
 • Praktiske løsninger for håndtering av midlertidig redusert lav mva sats (fra 12 % til 6 %)

 

Ferdigstillelse av årsregnskaper for 2019

Generell bistand for å dekke opp for manglende kapasitet. 

Måneds- og kvartalsrapportering

 • Tilføre kapasitet og kompetanse
 • Frigjøre kapasitet til andre oppgaver
 • Avklare spesielle regnskaps- og rapporteringsspørsmål
 • Bygge robusthet i prosesser og rutiner

I forbindelse med støtte og garanti ordningene vil vært enkelt selskap bli nøye vurdert av bank og myndigheter.

Vi hjelper til med vurderinger av forutsetninger og argumenter i prosessen for å trygge søknader. Selskapets risikoprofil og levedyktighet er avgjørende for innvilgelse av lån og lånebetingelser. Foruten de tradisjonelle dokumenter som regnskapsrapporter, likviditetsbudsjett, prognoser og markedsutsikter etc. er andre eksempler på aspekter

 • Levedyktighet – hva har man gjort, og hva er grunnlag for fortsatt drift.
 • Risikoprofil av virksomheten satt opp mot sammenlignbare selskaper.
 • Har man planer for neste fase – når situasjonen «normaliseres».
 • Analyser av forretningstrusler.

Nyttige linker
https://www.regjeringen.no
https://www.nho.no/
https://www.revisorforeningen.no

«Vi skal skape verdier for kunden fra dag en og ønsker at alle kunder
skal være referansekunder. Dette gjøres gjennom en sammenslutning
av høyt utdannede økonomi- og regnskapsressurser med lang erfaring
innen faglig- og praktisk økonomirapportering»

Om Finance Resources AS

Visjon:
Vi skal skape verdier for kunden fra dag en og ønsker at alle kunder skal være referansekunder. Dette gjøres gjennom en sammenslutning av høyt utdannede økonomi- og regnskapsressurser med lang erfaring innen faglig- og praktisk økonomirapportering.

Våre kjerneverdier:
Kompetanse
 – våre konsulenter har høy faglig kompetanse innenfor regnskap og økonomi og kan vise til lang praktisk erfaring.
Ansvar – våre konsulenter leverer i henhold til kundens ønsker. Vi er fleksible og avslutter ikke oppdrag før det er enighet om at oppdraget er ferdigstilt.
Samarbeid og utvikling – våre konsulenter er genuint interessert i faget og ønsker å videreutvikle seg selv og andre gjennom kunnskapsdeling.
Offensiv – våre konsulenter ser muligheter og tar initiativ overfor kunden.

Forretningside:
Vi ønsker å bli et naturlig kontaktpunkt for økonomiavdelinger som trenger midlertidige ressurser. Første steg for å oppnå dette er å samle erfarne og dyktige konsulenter. Våre konsulenter skal ha gode referanser og kunne vise til lang erfaring innenfor det området de tilbyr sine tjenester i. Gjennom samarbeid, som blant annet innbefatter erfaringsutveksling og oppdragsfordeling, er målet å kunne dra nytte av hverandres kompetanse og kontaktnett for å skape business for hverandre.

Management for hire

Våre kunnskapsrike konsulenter kan løse de fleste typer midlertidige behov for bistand / management for hire innenfor regnskap og økonomi. Vi har lang erfaring med å gå inn i midlertidige posisjoner på en effektiv måte. Kommer vi inn når den som skal erstattes fortsatt er tilgjengelig, vil man unngå tap av viktig kunnskap, og overlapping kan skje uten unødig belastning og ulemper for organisasjonen forøvrig. 

Finance Resources legger stor vekt på å finne riktig konsulent til kundens spesifikke behov. Vi har alle lang erfaringer fra ulike roller i økonomiavdelinger og setter oss raskt inn i kundens behov. 

Stillingsinnholdet i de forskjellige rollene i en økonomiavdeling kan variere betydelig fra selskap til selskap. Nedenfor har vi beskrevet viktige trekk ved Finance Resources konsulenter innenfor typiske stillingskategorier.

Transaksjonsstøtte

Våre kunnskapsrike konsulenter kan ta ulike oppgaver i de fleste transaksjoner hvor økonomipersonell, revisorer og regnskapskyndige vanligvis bidrar. Vi kan bistå i alle transaksjonstyper som kjøp og salg av virksomheter, fusjoner/fisjoner, samt kapitalendringer og børsnoteringer.

Implementering

Våre kunnskapsrike konsulenter kan ta ulike oppgaver i implementering av rutiner og prosesser i og rundt økonomiavdelingen. Herunder implementering av økonomisystemer som ERP, rapporteringssystem, konsolideringssystem, BI-løsning med mer.

Vi anser det som viktig å se på en systemimplementering som en del av en rutine- og prosess gjennomgang. Økonomi- og regnskapspersonell sammen med driftspersonell bør være sterkt involvert slik at implementeringen ikke blir et rent IT prosjekt

Tidsaktuelle problemstillinger

I det nedenstående har vi tatt inn noen temaer som er relevante for mange økonomiavdelinger. Dette er temaer som vil kreve ekstra ressurser og hvor vi har spesialkompetanse som gjør at utfordringene kan løses effektivt.

Utvalgte oppdrag vi leverer nå

IFRS konvertering – Konvertering fra NGAPP til IFRS. 
IFRS 16 implementering – Implementering av modell for teknisk beregning, samt rutiner for konsern og døtre. 
Rutine forbedring – Utarbeidelse og implementering av rutiner knyttet til «Order to cash» og «lønnsområdet».
CFO oppdrag – Dekker midlertidig behov for CFO ressurs
CFO oppdrag – To adskilte «Turn-around case» – Kontroll med Cash-flow og kapitalisering er en vesentlig del av oppgavene i begge oppdragene.
Group controller – Management for hire i forbindelse med permisjon.
Group controller – Ekstra ressurs løpende oppgaver og prosjekter (management for hire).
Group controller – Ekstra ressurs løpende og kvartalsrapportering (management for hire).
Konsernregnskapssjef – Management for hire i forbindelse med permisjon 
Konsernregnskapssjef – Implementering av konsolideringssystemet til Cantor Controller (prosjektbasert oppdrag)
Konsernregnskapssjef – kvartalsvis skatterapportering (børsnotert selskap) 
Konsernregnskapssjef – Management for hire i forbindelse med permisjon
CFO funksjon på deltid for flere mindre selskaper (management for hire)

Modeller

Finance Resources disponerer en rekke modeller som brukes i løsning av oppgaver vi er engasjert i. Relevante modeller gjøres tilgengelige for våre kunder. 

Under følger beskrivelse av noen av modellene

Våre konsulenter

Roger H. Pettersen

Siviløkonom,
statsautorisert revisor
(+47) 400 11 421 roger.p@financeresources.no

Geir Dahlen

Statsautorisert revisor

(+47) 918 78 622 geir.d@financeresources.no

Knut Svendsen Lind

Siviløkonom

(+47) 982 07 308 knut.l@financeresources.no

Tor Anders Oma

Siviløkonom,
statsautorisert revisor
(+47) 916 33 755 tor.o@financeresources.no

Morten A. Bjørndal

Siviløkonom, statsautorisert revisor

(+47) 404 58 950 morten.b@financeresources.no

Stig Jarle Pettersen

Statsautorisert revisor

(+47) 909 60 336 stig.p@financeresources.no

Nina Solbakken

Diplomøkonom/Bachelor
_
(+47) 907 33 525 nina.s@financeresources.no

Linda Eikelenboom

Statsautorisert revisor, Master financial Economics
(+47) 992 47 356 linda.e@financeresources.no

Joar H. Kavli

Diplomøkonom Int. øk/Sertifisert IR

(+47) 930 66 333 joar.k@financeresources.no

Øyvind Mølmann

Siviløkonom

(+47) 982 98 892 oyvind.m@financeresources.no

Eirik A. Holmesland

Registrert Revisor

(+47) 917 58 856 eirik.h@financeresources.no

Rolf Leversen(+47) 404 11 010 rolf.l@financeresources.no

Wilhelm Nyquist

Statsautorisert revisor

(+47) 406 39 101 wilhelm.n@financeresources.no

Espen  Aarstad

Siviløkonom 

(+47) 907 04 131 espen.a@financeresources.no

Tore Grøttum

Statsautorisert revisor

(+47) 924 44 024 tore.g@financeresources.no

Elisabeth Myhre

Siviløkonom

(+47) 951 44 115 

elisabeth.m@financeresources.no

Heidrun  Fredriksen

Master Finance
Statsautorisert revisor
(+47) 466 26 869
heidrun.f@financeresources.no

Arild Torp

Siviløkonom

(+47) 917 77 616
arild.t@financeresources.no

Thorstein Wines

Siviløkonom,
statsautorisert revisor
(+47) 48 262 677 thorstein.w@financeresources.no

Deg?

Ta kontakt med oss!

(+47) 400 11 421
post@financeresources.no

Kontakt oss

Besøksadresse:
Grensesvingen 9, 3. etg.

Postadresse:
Hauklikroken 2,
1415 Oppegård

‭+47 400 11 421‬

post@financeresources.no

Legg igjen en beskjed