Personvern

I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slagspersonopplysninger vi lagrer, hvordan vi behandler dem og hvor lenge de lagres.

Personopplysninger vi samler inn og behandler

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

Personopplysningene er samlet inn direkte fra deg eller de genereres i forbindelse med at du leser våre eposter eller besøker våre nettsider.

Hvordan vi bruker personopplysningene

Levering av tjeneste

Vi bruker dine personopplysninger som navn og kontaktinformasjon for å effektivt kunne gjennomføre nødvendig kommunikasjon i forbindelse med levering av tjenester til deg og det selskap du representerer. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet kan være ditt samtykke eller en vurdering av at vi som behandlingsansvarlig har en «berettiget interesse» som overstiger den registrertes krav på personvern.

Analyse, forretningsutvikling og forbedring av tjenester

Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre tjenester og informasjonen vi gir deg, primært gjennom vår hjemmeside eller generell informasjon på LinkedIn. Dette arbeidet innebærer å analysere kontaktinformasjon og kundeaktivitet. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Salg og markedsføring

Vi bruker personopplysninger i forbindelse med salg og markedsføring av våre tjenester, ved at du mottar epost fra oss. For potensielle kunder, vil dette typisk være informasjon om våre tilgjengelige ressurser og andre nyheter. For underleverandører eller partnere vil dette vøre informasjon om oppdrag vi jobber med å dekke.

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til disse formålene kan være ditt samtykke eller en vurdering av at vi som behandlingsansvarlig har en «berettiget interesse» som overstiger den registrertes krav på personvern. Du kan imidlertid når som helst trekke dette samtykket ved å melde deg av informasjonsmail fra oss.

Dine rettigheter


Rett til innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler omdeg. Ta kontakt på epostadresse post@financeresources.no for å bruke innsynsretten din.

Rett til korrigering av personopplysninger

Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Retten til sletting av personopplysninger

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å få utlevert dine personopplysninger.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Vi behandler informasjon samlet av informasjonskapsler og annen teknologi som ikke personlig informasjon. I den utstrekning at IP-adresser eller lignende identifikatorer anses som personlig informasjon i henhold til lovgivning, behandler vi også disse identifikasjonene som personlig informasjon. På samme måte, i den utstrekning at ikke personlig informasjon er kombinert med personlig informasjon, behandler vi den kombinerte informasjonen som personlig informasjon i forbindelse med denne personvernpolitikken. Nettsiden bruker følgende informasjonskapsler:

Navn: _utma. Levetid: slettes automatisk etter to år.

Denne informasjonskapselen fra Google brukes til å overvåke trafikk på våre nettsider og sporing av hver besøkendes antall besøk, tidspunkt for det første besøket, tidligere besøk og dagens besøk.

Navn: _utmc. Levetid: slettes automatisk når nettleserens økt er avsluttet.

Denne informasjonskapselen fra Google brukes til å spore adferden til brukeren, og måle nettstedets resultater.

Navn: _utmz. Levetid: slettes automatisk etter 180 dager.

Denne informasjonskapselen fra Google brukes til å overvåke trafikk på våre nettsider og sporing hvor den besøkende kommer fra (søkemotor, søkeord, link)

Navn: _fbp. Levetid: Slettes automatisk etter 3 måneder.

Denne informasjonskapselen fra Facebook brukes til å kunne gi deg annonser fra SELSKAP i etterkant av besøket på nettsiden.