Transaksjonsstøtte

Våre kunnskapsrike konsulenter kan ta ulike oppgaver i de fleste transaksjoner hvor økonomipersonell, revisorer og regnskapskyndige vanligvis bidrar. Vi kan bistå i alle transaksjonstyper som kjøp og salg av virksomheter, fusjoner/fisjoner, samt kapitalendringer og børsnoteringer.

Børsnotering

Vurderer selskapet børsnotering har Finance Resources lang erfaring og kompetanse i gjennomføring av prosessen og klargjøring av selskapet for notering

En børsnotering krever at selskapet utarbeider finansiell informasjon, dokumenterer selskapsstyring og oppfyller en rekke formelle vilkår som tilfredsstiller børsens regelverk

Vi kan bistå med:

 • Planlegge arbeidsprosessene fram mot notering
 • Å skrive søknad om opptak på Oslo Børs
 • Konvertering til IFRS og dokumentasjon av regnskapsprinsipper
 • Utarbeide nødvendig delårsrapporter, herunder sammenligningstall
 • Etablere og dokumentere nødvendige interne rutiner og prosedyrer
 • Å skrive prospekt
 • Utarbeidelse av dokumentasjon som tilfredsstiller børsens krav til likviditet, egenkapital og finansiering
 • Utarbeidelse av IR policy, prosedyrer for informasjonshåndtering, internprising, etisk regelverk og instrukser for ledelse og styre
 • Corporate governance (NUES) dokumentasjon
 • Etablere datarom for due diligence (IPO og dual track)
 • Dokumentere krav til egnethet, kompetanse og bemanning

I forbindelse med notering på Oslo Børs (hovedliste og Axess) er det et krav at det gjennomføres en finansiell og juridisk due diligence. Vi kjenner børsens krav til due diligence, og kan bistå med å tilrettelegge for en effektiv prosess gjennom etablering av nødvendig dokumentasjon i et datarom.

Finansiell due diligence

En due diligence er en kritisk og uavhengig gjennomgang av en virksomhet. Siktemålet er å bekrefte regnskaper og finansiell informasjon, samt avdekke risiko i en virksomhet. I tillegg brukes en due diligence til å få grundig innsikt i virksomheten, samt å identifisere viktige forhandlingspunkter. Finance Resources tilpasser gjennomgangen til transaksjonens størrelse og kompleksitet, og rapporteringsformen kan avtales til en kort «red flag report» eller en mer omfattende rapport med detaljerte analyser og beskrivelser.

Vi koordinerer vår gjennomgang med due diligence av juridisk, kommersiell og operasjonell art etter behov.

Innhold

Vi avtaler konkret omfang av en due diligence basert på antatt risiko og behov i beslutningsprosessen. Vi inkluderer normalt flere av disse punktene i en due diligence;

 • Analyse av resultatregnskap
 • Vurdering av vesentlige balanseposter
 • Analyse av budsjett og vurdering av sentrale forutsetninger
 • Netto gjeld og arbeidskapitalanalyser
 • Kontantstrømsanalyser og kapitalbehov
 • Vurdering av vedlikeholdsetterslep og capex behov
 • Anvendelse av regnskapsprinsipper og kvalitet på finansiell rapportering
 • Transaksjoner med nærstående parter og internprising
 • Vurdering av engangsposter og normalisering av EBITDA
 • Finansiering og vilkår i lånekontrakter
 • Eierskiftekonsekvenser
 • Skatt og avgift

Bistand i salg av virksomheter

Finance Resources bistår i alle faser ved salg av virksomheter. For å få høyest mulig pris er det viktig at prosessen er godt gjennomtenkt, og at all nødvendig dokumentasjon er på plass før kjøper iverksetter sin gjennomgang. Informasjon som gjøres tilgjengelig i salgsprosessen vil være gjenstand for kritisk gjennomgang av kjøper, derfor er grundige forberedelser vesentlig for en god forhandlingsposisjon og god pris. Vi kan bistå med:

 • Utarbeidelse av langtidsbudsjetter og forretningsplaner med solid forankring i ledelsen og som tåler en due diligence
 • Strukturering og utarbeidelse av elektronisk datarom, inkludert kvalitetssikring av innholdet
 • Utarbeidelse av pro-forma regnskap for utskilt virksomhetsområde, samt presentasjon av relevante nøkkeltall
 • Strukturering av salgsobjektet, f.eks fisjon, aksjesalg vs innmatstransaksjon, skatteposisjoner, earn-out modeller, bindingstid for selger
 • Håndtering av kjøpers informasjonsbehov som produksjon av tilleggsinformasjon, Q&A-funksjon og andre due diligence-forespørsler
 • Bistand med utarbeidelse av kontrakt og oppgjørsmekanismer i samarbeid med juridisk rådgiver

Oppkjøp

Oppkjøp av virksomhet genererer ekstra arbeid for en økonomiavdeling som Finance Resources har spesialister som kan bistå med.

Eksempelvis kan vi bistå med:

 • Finansiell due diligence – se beskrivelse over.
 • Kjøpsprisallokering (PPA) – Finance Resources har metodikk for effektiv utarbeidelse av PPA som tilfredsstiller kravene etter IFRS.
 • Implementering av rapporteringsrutiner i oppkjøpte enheter
 • Integrering av oppkjøp virksomhet – Finance Resources har ledelseskompetanse som skal til for å integrere nye enheter med eksisterende.

Kontaktskjema

Nygjerrig på hva vi kan gjøre for deg?
Kontakt oss i dag - Vi svarer deg fortløpende.

Takk! Din melding er sendt.

Vi vil svare deg fortløpende

Noe gikk galt. Prøv igjen senere.