Økonomisjef

Våre økonomisjefer har god regnskaps- og økonomiforståelse, og kan ta hånd om årsregnskap og ligningspapirer samt den løpende økonomi- og virksomhetsstyringen i selskapet. De vil være opptatt av hele virksomheten og typisk jobbe med styringsdata. Dette innebærer å tidlig identifisere og varsle om uønsket utvikling. En god økonomisjef er en solid samtalepartner som er opptatt av styring og kontroll i din bedrift.

Økonomisjefen kan også rådgi daglig leder om lønnsomhets- og driftsforbedringer. Våre konsulenter blir ofte engasjert til å lage relevante og korrekte rapporter samt lage/kvalitetssikre regnskaper og interne rutiner slik at bedriften for god styring og kontroll. Avvik mellom budsjetter og regnskapstall analyseres og forklares slik at daglig leder blir løpende oppdatert. Selskapets likviditet blir fulgt opp og det iverksettes tiltak til forbedringer.

Trenger du hjelp til å forberede styremøter kan økonomisjefen bidra med nødvendig underlagsmateriale som eksempelvis periodiske regnskapsrapporter, budsjetter, likviditetsprognoser, kalkyler. Økonomisjefene er også godt vant med å lage protokoller og presentere i styremøtet.

Mange bedrifter trenger en økonomisjef, men avventer ansettelse da de føler at de ikke har stort nok firma til å forsvare og ansette en økonomisjef. Hos oss kan du leie en økonomisjef på deltid. Du velger selv hvor mye tid du har behov for. Vi har fokus på den daglige driften, men er også kompetente forretningsutviklere som kan komme med råd og veiledning dersom det identifiseres forbedringspotensiale i din bedrift.

Ta kontakt med Finance Resources AS og få en økonomisjef som du betaler kun for de timene som du har behov for.

Kontaktskjema

Nygjerrig på hva vi kan gjøre for deg?
Kontakt oss i dag - Vi svarer deg fortløpende.

Takk! Din melding er sendt.

Vi vil svare deg fortløpende

Noe gikk galt. Prøv igjen senere.