Arbeidsområde:

Tor Anders har bakgrunn som statsautorisert revisor og manager i Deloitte, økonomisjefroller i næringslivet og siden 2006, konsulent og manager for hire innenfor finansiell rapportering og økonomistyring. Han er analytisk og løsningsorientert, har god forretningsforståelse og setter seg raskt inn i kompliserte problemstillinger.

Tor Anders kan med sin omfattende kompetanse og erfaring bistå på bred basis innenfor økonomi- og regnskapsområdet blant annet med:

• Finansiell rapportering (IFRS og N GAAP)
• IFRS 15 og 16 analyser, konsekvensvurderinger og implementering
• Prosessforbedring, effektivisering av regnskap- og økonomifunksjonen
• Prosjektledelse finansiell rapportering i forbindelse med børsnoteringer, oppkjøp eller salg
• Outsourcing og offshoring prosjekter
• Transferpricing
• Management rapportering og virksomhetsstyring

Tor Anders har hatt mange og varierte oppdrag ikke minst i forskjellige konsernregnskapssjef roller for børsnoterte og privateide selskaper, typisk i kombinasjon med forbedringsprosjekter av kundenes økonomirapportering og styring. Tor Anders har ved flere anledninger vært innleiet i forbindelse med børsnoteringer. Sist i 2016/17 hvor han var prosjektleder for regnskapsinformasjon i forbindelse med notering på Oslo Børs. Han har jobbet med outsourcing av regnskapsfunksjoner både i form av prosjektlederrolle hos kunde og nøkkelrolle hos outsourcingspartner i forbindelse med offshoring av vesentlige deler av regnskapsfunksjon for større norsk selskap.

Kunder han har jobbet aktivt med:
• Frontica AS (Akastor ASA datterselskap)
• Saferoad AS
• Tullow Oil AS
• NEC ASA/ Panoro Energy ASA
• TGS NOPEC ASA
Han har også hatt engasjementer for ISS, AON AS, Atea ASA og Rainpower ASA.

Arbeidserfaring: 
• 2006 –            Konsulent
• 2003 – 2006  Økonomidirektør i Fedon Lindberg gruppen
• 2003 – 2005  Økonomisjef i konsulentselskapet Asplan Viak AS
• 1988 – 2003  Statsautorisert revisor og manager i Deloitte

Utdannelse:
• 1992 – 1993  Statsautorisert revisor NHH
• 1990 –            2. avdeling jus- Universitetet I Bergen
• 1984 – 1988  Bachelor with honours/siviløkonom fra Heriot Watt- Scotland

Teknisk kompetanse
Tor har god kjennskap til konsolideringsmodulen i Cognos og har også jobbet blant annet med Hyperion Financial Management og har normalt gode tekniske ferdigheter for øvrig

Språk
Norsk og engelsk, skriftlig og muntlig