Arbeidsområde:
Thorstein er en svært allsidig konsulent som kan jobbe med ulike problemstillinger. Skatt og avgift, månedsrapportering, årsavslutning, konsolidering, utarbeidelse av både selskaps- og konsernregnskap samt skattemeldinger er oppgaver Thorstein gjerne påtar seg.  Han jobber også gjerne med prosessforbedringer innen rutiner, ressursbruk og systembruk.

Kunder han har jobbet aktivt med:
• Variert erfaring med både internasjonale og nasjonale kunder, både store og små i ulike bransjer. Generelt mye erfaring med både selskaps- og konsernregnskap.

Arbeidserfaring: 
• 2007 –             Konsulent
• 2002 – 2007   Revisor i Deloitte, siste år som «Senior»

Utdannelse:
• 2015 – 2017  Executive MBA (NHH) – Økonomisk styring og ledelse
• 2004 – 2005  Statsautorisert revisor (NHH)
• 2001 – 2002  Høyere Avdelingsstudium (NHH)
• 1998 – 2001  Siviløkonom (NHH)

Teknisk kompetanse
• Cantor Controller – God kjennskap til konsolideringsmodulen samt til årsoppgjør
• Maestro – Svært godt kjent med verktøyet, hva gjelder utarbeidelse av skattemeldinger, samt fullstendig årsregnskap med tlhørende noteverk
• Cognos – Brukbar kompetanse til Cognos og dets mange muligheter
• Magnitude – Meget godt kjent med rapporteringsverktøyet
• Relativt god bruker av Excel
• Generelt god praktisk sans og evner å sette seg inn i nye prosesser og rutiner relativt raskt

Språk
Norsk og engelsk, skriftlig og muntlig. Kan tysk til en viss grad