Arbeidsområde

Øyvind er en positiv og teamorientert leder med følgende erfaring;
• Ledererfaring som finansdirektør, divisjonssjef og administrerende direktør
• Tett samarbeid med eiere, styre, meglerhus og andre rådgivere. Deltaker i ledergrupper og styrer. Engelsk som arbeidsspråk siste 15 år
• Overordnet ansvar for økonomi- og finansfunksjoner i Norge og internasjonalt med ansvar for HR, IT, finans, regnskap og controlling. Identifisere og implementere forbedringer
• Økonomistyring i prosjekter, blant annet ved bygging av fabrikker i Kina og Singapore. Ansvarlig for innføring av SAP i Aker Subsea
• Etablert Corporate Governance. Definert verdier, struktur og policies på et høyt nivå. Utviklet KPIer, rapporter og rutiner på lavere nivå
• Ansvarlig for Investor Relations. Løpende kontakt med eksisterende og potensielle eiere, analytikere, meglerhus, banker og finansieringsinstitusjoner i Norge og utlandet.
• Solid erfaring fra alle forhold knyttet til likviditet og finansiering. Arbeidskapital, likviditetsstyring og forvaltning av overskuddslikviditet.
• Sikret finansiering gjennom emisjoner, konvertible obligasjoner samt bankgjeld. Inngående kjennskap til låneavtaler, fra Private Equity eide til børsnoterte selskap.
• Restrukturert selskaper. Salg av aktiviteter samt finansiell restrukturering inkludert forhandlinger med banker, kreditorer og eiere
• Omfattende erfaring innen oppkjøp, fusjoner, salg og emisjoner.
• Deltatt i børsnotering av Saferoad Holding ASA i 2017 og tidligere av Selmer

Arbeidserfaring:
2017 – 2018 CFO, Belvar AS

2012 – 2017 Finanssjef, SafeRoad ASA

2013 – 2014 Divisjonsdirektør, ViaCon

2009 – 2012 CFO/CEO, Metallkraft AS

2006 – 2009 SVP Finance, Subsea, Aker Solutions ASA

2004 – 2006 Finansdirektør, Europrocessing International AS

2002 – 2004 Finansdirektør, Hands ASA

2000 – 2002 Corporate Finance, Alfred Berg Norge AS

1994 – 2000 Finansfunksjon I Selmer ASA

1997 – 2000 Finansdirektør

1994 – 1997 Assisterende finanssjef

1989 – 1994 Forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt

1984 – 1985 Fenrik, Hauk klasse MTB

Utdannelse:

2018              Business upgrade, 12 dagers kurs ved NHH

1986 – 1989 Siviløkonom, NHH

1985               Jus Grunnfag, UiB

1983 – 1984 Befalsutdanning, Sjøkrigsskolen

Språk:

Norsk og engelsk flytende. Fransk og tysk på brukbart nivå.