Arbeidsområde:

Nina har lang og bred erfaring innenfor fagfeltene økonomistyring og regnskap etter mange år som økonomidirektør for selskaper i ulike, industrirelaterte bransjer. Hun har også syv års erfaring som daglig leder for et mindre produksjonsselskap med omfattende salg i internasjonale markeder. Nina har erfaring fra å optimalisere økonomisk rapportering, utarbeide og effektivisere budsjett- og regnskapsprosesser samt utarbeide og følge opp handlingsplaner og prognoser. Erfaringen fra årene som daglig leder har gitt Nina god innsikt i virksomheters verdikjede fra A-Å. Med analytisk tilnærming og god forretningsforståelse er hun en naturlig støttespiller for ansvarlige ledere i arbeidet med å identifisere resultatforbedringsområder, initiere tiltak, samt støtte og følge opp i gjennomføringsfasen.

Nina har hatt ansvar for implementering av nye, og oppgradering av eksisterende ERP system, og søker alltid å finne effektive løsninger som gir ledere et godt beslutningsgrunnlag.

Lederrollene i de store virksomhetene har gitt Nina profesjonell dybdekompetanse innenfor fagfeltet økonomi. I lederrollene fra SMB segmentet har Nina i tillegg til økonomi- og regnskapsansvar også hatt ansvar for stab/støttefunksjoner som HR, lønn, IS/IT, forsikringer og innkjøp og innehar tilhørende erfaring.

Nina er en lagspiller som kan dokumentere gode evner til å engasjere og motivere medarbeidere samt skape godt arbeidsmiljø karakterisert ved profesjonalitet og god lagånd.

Arbeidserfaring: 

• 2017 – dd            Konsulent, økonomi og regnskap

• 2015 – 2017        Økonomidirektør, Norsk Gjenvinning Industri AS

• 2011 – 2015        Finance manager, Gate Gourmet Norway AS (Flycatering)

• 2010 – 2011        Sabbatsår

• 2008 – 2010        Leder Økonomi og administrasjon, Maskinpakking AS (Leieprodusent næringsmidler)

• 2002 – 2007         Daglig leder/adm direktør, Algea AS (produsent av gjødsel mm basert på tang)

• 1988 – 2001        Avdelingsleder, Controller, Økonomimedarbeider, Yara ASA med datterselskaper

• 1986 – 1988        Faglærer økonomiske fag, Bardufoss vgs

• 1984 – 1986        Junior markedsanalytiker, Statoil ASA

• 1980 – 1982        Geofysisk assistent, Norsk Hydro ASA

Utdannelse:

• 08/97 – 06/98    Bedriftsøkonomisk Institutt (BI), Diplomøkonom/Bachelor.

• 08/82 – 12/84    Distriktshøyskolen i Stavanger (nå Universitetet i Stavanger), DH kandidat.

• 08/77 – 06/80    Stavanger Handelsgymnasium/St. Olav videregående skole.

• 2006 – 2007 Styreforeningen, gjennomført alle kurs for Autorisert styrekandidat.

Kjernekompetanse:

• Økonomi- og regnskapsledelse

• Virksomhetsstyring

• Budsjettering

• Likviditetsstyring

• Endringsledelse

• Internkontroll

• Implementering av erp-løsninger

• Kompetanseoverføring og opplæring

• Systemerfaring fra bl a SAP, Microsoft Dynamics AX og NAV, Concur reiseregningssystem, WinTid timeregistrering. Benyttet flere BI-løsninger, (sist QlikWiev) og lønnssystemer (sist Agresso). Superbruker i Excel og god kompetanse i bruk av andre MS Office-verktøy.

Språk:

Norsk og engelsk, flytende skriftlig og muntlig