Arbeidsområde:
Geir har lang og bred erfaring med finansiell-, ledelses- og skatterapprotering, risikoanalyser, internkontroll, oppkjøp og IFRS problemstillinger. I tillegg har Geir mye erfaring med administrativ- og personal ledelse. Geir har 12 års erfaring som revisor i KPMG, hvorav de to siste som partner. Han har deretter jobbet som konsulent i 7 år. Geir er sterk analytisk, har god forretningsforståelse og setter seg raskt inn i kompliserte problemstillinger.

Geir har meget høy kompetanse innen IFRS, USGAAP, internkontroll (SOX), selskapsrett og skatterett, både fra praksis og som foredragsholder. Geir har bred erfaring med virksomhetsstyring, herunder budsjettering, resultatoppfølging og likviditetsoppfølging. Geir er løsningsorientert og effektiv og er en verdifull bidragsyter for kunder i forbindelse med omorganiseringer, oppkjøp og management for hire.

Kunder han har jobbet aktivt med:
• Nordisk servicebedrift med ca 1 000 ansatte og MRD 1,1 i omsetning.
• Internasjonal oljeservicebedrift med MRD 11 i omsetning
• Olje og gasselskap med virksomhet i USA
• Industriforetak med virksomhet i Norge og USA.

Arbeidserfaring: 
• 2010 –            Konsulent
• 1997 – 2009  Revisor KPMG, siste to år som partner

Utdannelse:
• 1999 – 2000  Statsautorisert revisor
• 1994 – 1997  Registrert revisor

Kjernekompetanse
• Oppkjøp
• Refinansiering
• Omorganiseringer og effektiviseringsprosesser
• Virksomhetsstyring
• Skatte- og regnskapsrapportering
• Konsolidering
• IFRS
• USGAAP
• SOX

Språk
Norsk og engelsk, skriftlig og muntlig