Arbeidsområde:
Knut har 15 års variert erfaring innen økonomifaget og prosjekter gjennom stillinger som konsulent, konserncontroller og revisor for ledende selskaper i sin bransje. Han har de siste årene hatt roller som VP Finance, prosjektleder, regnskapssjef og controller.

Hva gjelder prosjekterfaringen har Knut vært ansvarlig for en rekke prosjekter som har resultert i vesentlig verdiskapning for kundene, både i forhold til omsetningsvekst, kostnadsbesparelser og likviditetsforbedring. Prosjekterfaringen er i hovedsak fra forbedringsprosjekter herunder arbeidskapital-/ likviditetsforbedringer, lønnsomhetsforbedringer, prosessforbedringer og risikohåndtering, både som prosjektleder og prosjektdeltager. I tillegg har Knut internasjonal prosjektledererfaring relatert til komplekse skatte- og avgiftsoptimaliserende problemstillinger.

Knut er drevet av å forbedre, skape merverdi, skape synlige verdier, løse problemer, skape struktur mm.

Knut har sterk gjennomføringsevne og er meget resultatorientert. Knut er strukturert og har en analytisk tilnærming til sine oppgaver. Han omtales også som ansvarsfull, sosial og en utpreget lagspiller.

Kunder han har jobbet aktivt med:
Mellomstore internasjonale selskaper som
• Internasjonalt alarm-selskap. Konserncontroller. Periodisk rapportering, konsolidering og cash management.
• Børsnotert internasjonalt inkassoselskap
• Internasjonalt gruve- og videreforedlingselskap med virksomhet i USA, Kina og Norge
• Verdensledende selskap innenfor oppkjøp av misligholdt forbrukerkredit
• Engineeringselskap
• Vin og brennevin importør og produsent
Arbeidserfaring: 
• 2012 –          Konsulent
• 2010 – 2012 Accenture Management Consulting, Manager
• 2007 – 2010 Aktiv Kapital ASA, Konserncontroller
• 2005 – 2007 Volvat Medisinske Senter, Controller
• 2002 – 2005 EY, Senior revisjonsmedarbeider2011 – Konsulent

Utdannelse:
• 1998 – 2002 Siviløkonom fra Handelshøgskolen BI

Kjernekompetanse
• Periodisk rapportering
• Analyse/beslutningsgrunnlag
• Budsjettprosesser og forecasting
• Prosjektledelse, og prosjektarbeid
• Identifisere og gjennomføre forbedringstiltak
• Internasjonal skatte og avgiftsoptimalisering. Transfer pricing

Språk
Engelsk som arbeidsspråk siste 10 år