Arbeidsområde:
Heidrun har lang og variert erfaring, både som CFO i P/E eid konsern og som Statsautorisert revisor & Director i KPMG.

Operasjonell erfaring omfatter
• Økonomisjef/direktor med ansvar for rapportering og budsjettering, samt regnskaps- og skattemessige problemstillinger.
• Erfaring fra styrearbeid og som styresekretær
• Prosjektledererfaring innen internkontroll, verdikjedeanalyse og effektiviseringsprosesser. Eksempelvis:
• Digitalisert og automatisert regnskapsføring
• Etablering av datavarehus og KPI rapportering
• Virksomhetsstyring – Corporate Governance
• Omstrukturering av selskap inkludert due diligence ved oppkjøp
• Forbedring av cash mangement og refinansiering av konsern
• Likviditets- og arbeidskapitalforbedring
• Implementering av IFRS standarder som IFRS 15 og 16

Bred bakgrunn fra revisjon & rådgivning fra ulike selskaper innenfor handel, industri, farmasi, facility management og eiendom.

Sterk faglig innen IFRS, N GAAP og US GAAP.

Heidrun har solid fagkunnskap med både dybde- og breddekompetanse, stor arbeidskapasitet, sterk gjennomføringsevne og er meget resultatorientert. Hun er vant til å ha mange baller i luften, er strukturert og har sterke analytiske evner

Arbeidserfaring: 
• 2019 –             Konsulent
• 2013 – 2019   APCOA Norway- økonomidirektør
• 1999 – 2013   KPMG Norge- director Industri & Handel
• 1992 – 1999   KPMG Tyskland- manager Bank & Finans
• 1991 – 1992   Siemens S.A Frankrike - trainee

Utdannelse:
• 2003 – 2005  Master Public Accounting, BI Oslo og Statsautorisert revisor
• 1985 – 1991  Master Finance, Universitet Augsburg

Øvrig
Norsk og engelsk (flytende). Tysk (morsmål). Fransk (bra)
Excel, Word, PowerPoint
Brukererfaring med en rekke ERP- og regnskapssystemer