Arbeidsområde:
Elisabeth har lang erfaring som controller med ansvar for økonomirapportering, budsjettering, økonomistyring med analyser for kostnadseffektiv drift, faglig støttespiller for drift, strategisk og operasjonelt arbeid knyttet til virksomhetsstyring. Elisabeth har bred erfaring med å lage gode rapporter når systemer ikke «snakker» med hverandre, for å få godt datagrunnlag til plan- og budsjettprosess, samt gode nøkkeltall.

Arbeidserfaring: 
• 2018 –             Konsulent
• 2009 – 2018  Controller Sio Mat og Drikke AS
• 2008 – 2009  Controller Global Medical Support
• 2007 – 2008  Controller Visma IT
• 2004 – 2007  Controller Trondheim brann og redningstjeneste

Utdannelse:
• 1996 – 1998  Siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bodø
• 1994 – 1996 Høgskolekandidat fra Høgskolen i Sør-Trøndelag

Teknisk kompetanse
Økonomi/regnskap:
• UNIMicro - god kjennskap – bruker daglig
• Unit4 Business World (Agresso) – god kjennskap
• Cantor Controller – brukerkjennskap
• Power Office – bruker daglig
• Visma Business
• Visma Reporting
Innkjøp:
• Millum – innkjøp, varetelling og Millum Pay – god kjennskap
• Lønn/Personalplanlegging:
• Planday - god kjennskap
• Quinyx – god kjennskap
Kasse-system:
• KDR – kjennskap til oppbygging og vedlikehold – ta ut data
• RMS - kjennskap til oppbygging og vedlikehold – ta ut data
• Retail Solution - kjennskap til oppbygging og vedlikehold – ta ut data

Databaseverktøy:
• Power BI – bruker ukentlig ved å hente ut data fra KDRdatabase via RDM
• Crystal report

Sort belte i Excel
Språk
Norsk og engelsk