* Controller – diverse rapportering og oppgaver i økonomiavdeling (management for hire).

* Group controller – Ekstra ressurs i årsoppgjøret (management for hire).
* Teaser og rådgivning i forbindelse med salg av selskap (prosjektbasert leveranse)

* Group controller – Management for hire i forbindelse med svangerskapspermisjon (management for hire).

* Regnskapssjef – Management for hire i forbindelse med skifte av personell

* Konsernregnskapssjef – Oppsett av rapporteringsstruktur med mer for ekspansivt internasjonalt konsern (management for hire)

* Konsernregnskapssjef – bistand budsjettprosess (management for hire)

* Prosjektleder børsnotering (prosjektbasert leveranse)

* Konsernregnskapssjef som bistand børsnotering (prosjektbasert leveranse)

* Konsernregnskapssjef – Utarbeidelse av konsernregnskap (prosjektbasert leveranse)

* Regnskapssjef – Utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer (management for hire)
* Group Controller – Konsolidering og cash management (management for hire)